"Herbowa wieś Chełmsko Śląskie" - spotkanie autorskie

W sobotę (16 grudnia br.) w Wiejskim Domu Kultury w Chełmsku Śląskim odbyła się premiera drugiego wydania książki pt. "Herbowa wieś Chełmsko Śląskie" autorstwa pana Jerzego Sarneckiego.

W zorganizowanym przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Chełmska Śląskiego "Tkacze Śląscy" spotkaniu z autorem publikacji uczestniczyli zaproszeni goście, m.in. Burmistrz Miasta Ewa Kocemba, Dyrektor MGOK Sławomir Sławiński, Dyrektor ZSP w Chełmsku Śląskim Waldemar Szwalec, Zastępca Dyrektora ZSP w Chełmsku Śląskim Bożena Zachara, Soltys Mirosław Antoniszyn, przedstawiciele rady sołeckiej, członkowie oraz przyjaciele stowarzyszenia, a także przedstawiciela lokalnych mediów. 

Monografia została wydana w ramach działań i środków Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Chełmska Śląskiego "Tkacze Śląscy" oraz Rady Sołeckiej, która przekazała na ten cel część funduszy z nagrody uzyskanej przez sołectwo za wygranie konkursu Piękna Wieś Dolnośląska 2017 (organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego).