XX Konkurs Palm Wielkanocnych w Chełmsku Śląskim

Celem konkursu jest kształtowanie i rozwijanie zainteresowań dzieci, młodzieży i dorosłych tradycyjną kulturą ludową oraz techniką obrzędową, upowszechnianie wiedzy na temat zwyczajów związanych z okresem Świąt Wielkiej Nocy.

W konkursie mogą brać udział prace indywidualne i zespołowe. Minimalna wysokość zgłaszanej palmy to 150 cm. Palmy należy zgłaszać do dnia
28 marca 2020 r. w Wiejskim Domu Kultury w Chełmsku Śląskim:
- w poniedziałki w godzinach 08:00 - 16:00,
- od wtorku do piątku w godzinach 12:00 - 20:00,
- telefonicznie pod numerem:  75 74 22 197.

Palmy należy dostarczyć w Niedzielę Palmową (5 kwietnia) do kościoła pod wezwaniem Świętej Rodziny w Chełmsku Śląskim do godz. 11:45.

Regulamin dostępny w załączniku.