Warsztaty Dawnych Zawodów

15 września 2019 roku od godziny 14:00 na rynku w Chełmskim Śląskim prezentowane byly dawne zawody. 

Stanowiska, które ukazywały stare specyfiki prac:

Stanowisko  Młyno-piekarnia - wytwarzanie mąki na żarnach, lepienie i wypiekanie na blasze podpłomyków.

b. Warsztat czerpania papieru - zajęcia w trakcie których uczestnicy imprezy nauczą się techniki wykonania papieru czerpanego, na pamiątkę każdy może zabrać własnoręcznie zrobioną kartkę.

c. Stanowisko wikliniarza  -  pokaz i warsztat wyrobu przedmiotów z wikliny, możliwość nauczenia się plecenia koszyka i zrobienia drobnego przedmiotu z wikliny na pamiątkę. 

d. Warsztat garncarski  i lepienia w glinie - przy użyciu koła garncarskiego warsztat wyrobu naczyń glinianych.

e. Warsztaty tkackie -  wyrób materiału na krośnie pionowym, zajęcia tkackie z dziećmi na drewnianych ramkach, wyplatanie sznureczków. 

f. Warsztat kowala - wykuwanie grotów, drobnych elementów z żelaza na palenisku przy użyciu 200 letniego miecha.

g. Plac walki na bezpieczne miecze - odgrodzone miejsce o wymiarach 6 x 6 metrów, gdzie dzieci walczą na bezpieczne miecze.

h. Zamek do burzenia - makieta namalowanego zamku o wymiarach 2,5 metra na 2,5 metra, do którego dzieci rzucają woreczkami i celują do specjalnie wyciętych ruchomych elementów.

i. Stanowisko strzelania z bezpiecznych kusz - strzelanie z bezpiecznych kusz dla dzieci do figurek wilków.

j. Stanowisko strzelania z łuku  - tor łuczniczy, strzelanie z łuków historycznych i sportowych.

k. Polowanie na niedźwiedzia  -  rzut włócznią do makiety niedźwiedzia.

l. Stanowisko dla najmłodszych (zabawy sprawnościowe dla dzieci) - układanie budowli z wielkich klocków, karmienie smoka, wyścigi węży, rzut podkową.

ł. Katapulta - strzelanie z bezpiecznej machiny do muru ułożonego z lekkich cegieł (styropian).

Warsztatom towarzyszyly występy lokalnych zespołów i artystów - na scenie pojawili się m.in.
- Kwiatuszki Lnu z Chełmska Śląskiego,
- sekcja muzyczna WDK,
- U3W z Lubawki i Akademia Każdego Wieku z Chełmska Śląskiego,
- zespół G/Łoś z Jeleniej Góry, 
- Porażeni z Kamiennej Góry,
- Rocktube z Kamiennej Góry.

Warsztaty Dawnych Zawodów" organizowane są w ramach projektu pn. REVIVAL! - Rewitalizacja historycznych miast Dolnego Śląska i Saksonii, nr: PLSN.01.01.00-DE-0091/17 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg Polska - Sachsen na lata 2014-2020,

Pełna fotorelacja z wydarzenia dostęna jest TUTAJ.