Warsztaty dawnych zawodów - REVIVAL!

Już 15. września od godziny 14:00 rynek w Chełmsku Śląskim ponownie zamieni się w dawną osadę! Zapraszamy na bogaty program "Warsztatów dawnych zawodów" ukazujących specyfikę i piękno ich tradycyji.

Wydarzenie organizowane w ramach projektu: "REVIVAL! Rewitalizacja historycznych miast Dolnego Śląska i Saksonii". Realizowanego w ramach programu INTERREG Polska-Saksonia na lata 2014-2020,

Program warsztatów:

a. Stanowisko  Młyno-piekarnia - wytwarzanie mąki na żarnach, lepienie i wypiekanie na blasze podpłomyków.

b. Warsztat czerpania papieru - zajęcia w trakcie których uczestnicy imprezy nauczą się techniki wykonania papieru czerpanego, na pamiątkę każdy może zabrać własnoręcznie zrobioną kartkę.

c. Stanowisko wikliniarza  -  pokaz i warsztat wyrobu przedmiotów z wikliny, możliwość nauczenia się plecenia koszyka i zrobienia drobnego przedmiotu z wikliny na pamiątkę. 

d. Warsztat garncarski  i lepienia w glinie - przy użyciu koła garncarskiego warsztat wyrobu naczyń glinianych.

e. Warsztaty tkackie -  wyrób materiału na krośnie pionowym, zajęcia tkackie z dziećmi na drewnianych ramkach, wyplatanie sznureczków. 

f. Warsztat kowala - wykuwanie grotów, drobnych elementów z żelaza na palenisku przy użyciu 200 letniego miecha.

g. Plac walki na bezpieczne miecze - odgrodzone miejsce o wymiarach 6 x 6 metrów, gdzie dzieci walczą na bezpieczne miecze.

h. Zamek do burzenia - makieta namalowanego zamku o wymiarach 2,5 metra na 2,5 metra, do którego dzieci rzucają woreczkami i celują do specjalnie wyciętych ruchomych elementów.

i. Stanowisko strzelania z bezpiecznych kusz - strzelanie z bezpiecznych kusz dla dzieci do figurek wilków.

j. Stanowisko strzelania z łuku  - tor łuczniczy, strzelanie z łuków historycznych i sportowych.

k. Polowanie na niedźwiedzia  -  rzut włócznią do makiety niedźwiedzia.

l. Stanowisko dla najmłodszych (zabawy sprawnościowe dla dzieci) - układanie budowli z wielkich klocków, karmienie smoka, wyścigi węży, rzut podkową.

ł. Katapulta - strzelanie z bezpiecznej machiny do muru ułożonego z lekkich cegieł (styropian).

Warsztatom towarzyszyć będą występy lokalnych zespołów i artystów - na scenie pojawią się m.in.
- Kwiatuszki Lnu z Chełmska Śląskiego,
- sekcja muzyczna WDK,
- U3W z Lubawki i Akademia Każdego Wieku z Chełmska Śląskiego,
- zespół G/Łoś z Jeleniej Góry, 
- Porażeni z Kamiennej Góry,
- Rocktube z Kamiennej Góry.

Szczegółowy harmonogram występów dostępny jest na załączonym plakacie.

Dodatkową atrakcją będzie stanowisko OSP z Chełmska Śląskiego , swojeskie jadło i lokalne rękodzieło.

Serdecznie zapraszamy!