Nocowanie w WDK - Chaos i Akcja ZIma 2019

W czasie ferii w ramach Akcji Zima 2019 kółko filmowo-fotograficzne "Chaos" działający przy Wiejskim Domu Kultury w Chełmsku Śląskim zorganizowało w ramach działań nocny maraton filmowy, pozwalający na czerpanie inspiracji do działań własnych. a  także pogłebianie wiedzy filmograficznej i rowijanie wrażliwości audiowizualnej.