Podsumowanie spotkań w "Zielonym Ogrodzie"

W dniach od 25.06.2018 r. do 08.07.208 r. w godiznach !0:00 - 13:00 odbywały się letnie, wakacyjne spotkania dzieci i młodzieży w Ogrodzie Świętej Jadwigii w Chełmsku Śląskim, pod opieką księdza Stanisława Kowaleskiego, Elżbiety Kapołki, Mirosławy Soway oraz Elżbiety Chrapek. Z pobytu w ogrodzie skorzystało 91 osób z okolic Chełmska Śląskiego oraz innych miejscowości. 

Dziękujemy sponsorom, którzy przyczynili się do tego, aby dzieci i młodzież miło, wesoło i bezpiecznie spędziłu wakacyjny czas. 

Dziękujemy:
Burmistrz Ewie Kocmbie,
Zastępcy Burmistrza Bożenie Kończak,
Piotrowi Wiktorowskiemu,
Grzegorzowi Lorek,
Marianowi Ziębie.
Dorocie Stodolak z Nadleśnictwa Kamienna Góra,
Iwonie Grębli z Komisariatu Policji w Lubawce,
Ochotniczej Straży Pożarnej w Chełmsku Śląskim,
Pawłowi Gregorczykowi,
Joannie Stec,
Wandzie Chodera,
Agnieszce i Konradowi Maciejewskim,
Ks. Stanisławowi Kowalskiemu,
Elżbiecie Kapołce,
Sławomirowi Sławińskiemu

Podziękowania skłądamy również za okazaną pomoc: 
Jadwidze Bodzek,
Monice Lewandowskiej,
Zdzisławie Partyce,
Zuzannie Biroś,
Małgorzacie Matusik,
Kindze Topolskiej,
Paulinie Dąbrowskiej,
Damianowi Skorupińskiemu,
Radosławowi Sujeckiemu (TV Kamienna Góra),
Dorocie Tobiarz,
Helenie Radwańśkiej. 

 

 

Autor tekstu: Elżbieta Chrapek