Plac Street Workout w Lubawce

Na terenie Stadionu Miejskiego w Lubawce powstała siłownia zewnętrzna typu crossfit. Projekt został zrealizowany przez Stowarzyszenie Przymierze im. Opata Bernarda Rosy dzięki wsparciu Lokalnej Grupy Działania Kwiat Lnu w ramach projektów grantowych.

Celami projektu były: zagospodarowanie ogólnodostępnej przestrzeni na potrzeby rekreacyjne, tj. budowa siłowni zewnętrznej do ogólnorozwojowego treningu z obciążeniem własnego ciała, podniesienie jakości i rozbudowa oferty turystycznej Gminy Lubawka, promocja zdrowego stylu życia i aktywnych form spędzania wolnego czasu a także przeciwdziałanie degradacji terenu, na którym planowane jest wzniesienie siłowni.

Na terenie Gminy Lubawka istnieje wiele miejsc przestrzeni publicznej, które należałoby odpowiednio zagospodarować. Jednym z takich miejsc był właśnie fragment terenu stadionu miejskiego w Lubawce, na którym wzniesiona została siłownia do Street Workoutu (z ang. trening uliczny), na której będzie można wykonywać różnorodne ćwiczenia, korzystając wyłącznie z obciążeń własnego ciała. Znajdują się tam specjalistyczne urządzenia, tj. drążki, poręcze, ławeczki, obręcze itp. Prostota ich formy jest taka, że skorzystać z nich może każdy mieszkaniec naszej Gminy. Ta forma aktywnego spędzania wolnego czasu nabrała bardzo dużej popularności na całym świecie, również w Polsce. Przyczynia się do poprawienia kondycji i wydolności oraz pomaga zbudować sportową sylwetkę. Niestety, w obrębie naszej Gminy, ale także najbliższego regionu, nie istniała dotychczas siłownia zewnętrzna, na której można byłoby uprawiać tego rodzaju aktywność. Inwestycja ta jest czymś zupełnie nowym na tym terenie i pozwoli poszerzyć ofertę sportowo-rekreacyjną naszego stadionu. Trening z obciążeniem własnego ciała pozwoli również wzbogacić jednostki treningowe wszystkich grup, trenujących na stadionie - piłkarzy, biegaczy, narciarzy, tenisistów i osób, korzystających z tradycyjnej siłowni.

Siłownia zewnętrzna do treningu z obciążeniem własnego ciała to także doskonałe poszerzenie oferty turystycznej Gminy Lubawka. Siłownie takie powstają obecnie w większości turystycznych miejscowości w naszym kraju. Inwestycja ta sprawi, że turysta przebywający w naszej Gminie będzie mógł skorzystać z jeszcze jednej formy aktywności, co uczyni to miejsce jeszcze bardziej atrakcyjnym turystycznie.

Lokalizacja siłowni na stadionie miejskim w Lubawce również nie jest przypadkowa i idealnie wpisuje się w ideę stadionu, jako obiektu funkcjonalnego i przyjaznego dla wszystkich korzystających. Ponadto, trening na zewnątrz wpływa na poszerzenie świadomości ekologicznej korzystających - doceniają znaczenie świeżego powietrza, niezaburzonego krajobrazu, dbają o czystość danego miejsca itp.

Projekt był realizowany dzięki wsparciu Lokalnej Grupy Działania Kwiat Lnu, na czele z panią Prezes Bożeną Pełdiak i przy ogromnej pomocy pracowników tej grupy, zwłaszcza pani Joanny Cebuli. Inwestycja została przeprowadzona przy współpracy i partnerstwie z Gminą Lubawka oraz Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury w Lubawce, które udostępniły plac pod budowę siłowni oraz osobowo wsparły prowadzone prace.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie - Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju kierowanego przez społeczność - objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 ? 2020 dla operacji realizowanych w ramach projektu grantowego."