Maseczki dla pracowników sklepów

Dziś akcja rozdawania maseczek miała miejsce na terenie miasta Lubawka. W kolejnych dniach zostanie również realizowana na terenie sklepów w pozostałych miejscowościach.

Firma RS Textile wyprodukowała blisko 2500 maseczek, przekazując je nieodpłatnie do dystrybucji przez Gminę Lubawka. Pracownicy tej firmy produkowali je w czasie wolnym, po godzinach pracy, korzystając ze sprzętu i materiału firmy RS Textile.

Kolejne akcje rozdawania będą skierowane do osób z grup wysokiego ryzyka, m.in. seniorów.