Warsztaty bębniarskie - zawieszenie zajęć

Uprzejmie informujemy, że począwszy od dnia 2 stycznia br. zajęcia gry na instrumentach perkusyjnych i afrykańskich (warsztaty bębniarskie) zostają zawieszone ze względu na zbyt niską frekwencję.