Spotkanie z autorami publikacji o Lubawce

W piątek, 15 grudnia br. o godz 11:00 w Domu Kultury w Lubawce odbyło się spotkanie z autorem książki pt.: ,,Świat na pograniczu. Dzieje Lubawki i okolic do 1810 r." oraz współautorem atlasu historycznego pt.: ,, Gmina Lubawka. Atlas materiałów i źródeł historycznych".

Prof. dr hab. Przemysław Wiszewski, autor wspomnianej książki oraz dr hab. Małgorzata Ruchniewicz, współautor atlasu podczas spotkania prrzygotowali dla mieszkańców ciekawą prelekcję na temat dziejów historycznych naszego regionu, a następnie wspólnie odpowiadali na zadawane przez uczestników wydarzenia pytania.

Organizatorem wydarzenia był Urząd Miasta i Gminy Lubawka.

Relacja fotograficzna autorstwa Krzysztofa Sopaty.