Zajęcia plastyczno - ruchowe w Opawie

Kolejne zajęcia w Opawie za nami! Dzieci na zajęciach wspólnie wykonały prace plastyczne z masy papierowej. Nie zabrakło także malowania twarzy!