Kwiatuszki Lnu w Domu Kultury

Członkami zespołu są dzieci. Od początku swojego istnienia, zespół działa przy Stowarzyszeniu Tkacze Śląscy, którego prezesem jest Teresa Sobala. Dzięki uprzejmości MGOK w Lubawce, zespół może nieodpłatnie odbywać swoje próby oraz korzystać z pomieszczeń Wiejskiego DK w Chełmsku Śl.

Widowisko prezentowało kwintesencję polskiego folkloru na przykładzie świąt i obrzędów rodzimych: "Od Andrzejek do Dożynek". Dzięki spektaklowi publiczność mogła przypomnieć sobie tradycje,  te bardziej znane i poznać te prawie już zapomniane, związane z polską obrzędowością.

Oprawę muzyczną wydarzenia uświetnił zespół "Zgoda" z Chełmska Śl.

Fot. Relacje Regionalne