Zajęcia rytmiki - nowy nabór

Dom Kultury w Lubawce serdecznie zaprasza od 20 września br. na wznowione zajęcia rytmiki. Zajęcia rytmiki odbywają się w czwartki w godz. 16:00 - 18:00. Skierowane są do dzieci w wieku przedszkolnym, w dwóch grupach wiekowych: 3 - 4 latki (godz. 16:00) i 5-6 latki (godz. 17:00).  Zajęcia trwają jedną godzinę lekcyjną (45 minut), prowadzi je instruktor - Zuzanna Jamro.

Zajęcia mają na celu ukształtowanie poczucia rytmu, wyczulenie słuchu muzycznego, rozwój koordynacji ruchowej i naukę podstaw pracy grupowej. Są one również okazją do świetnej zabawy i podjęcia ukierunkowanej aktywności fizycznej dostosowanej do wieku uczestników.

Zajęcia są bezpłatne. Dziecko musi być wyposażone w zmienne obuwie i wygodny strój.