Zawody kolarskie za nami

Zawodnicy wystartowali w 38 kategoriach. Dużą część z blisko 180 startujących stanowili najmłodsi, najniższa kategoria wiekowa to dzieci do lat 4.

Projekt: "Wschodnie Karkonosze i Brama Lubawska żyją kulturą i sportem", który współfinansowany jest z Unii Europejskiej poprzez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska.

Zdjęcia dzięki uprzejmości p. Artura Kubieńca z Relacje Regionalne.

Szczegółowe wyniki dostępne są tutaj.