Odwołane spotkanie z pisarką!

 Zorganizowane ono będzie w innym terminie, o czym oczywiście Państwa powiadomimy.