Pierwsza wizyta w bibliotece

    Dla dzieci przygotowane zostały zajęcia pod hasłem "Cztery pory roku w bibliotece"", w czasie których dzieci słuchały wiosennych opowiastek. Brały też udział w przygotowanych zabawach związanych tematycznie z porami roku. Zapoznały się z zasadami korzystania z biblioteki, obejrzały ciekawe - interaktywne książeczki skierowane do najmłodszej grupy dzieci. Na zakończenie wspólnie wykonaliśmy portret Pani Wiosny.