Próby zespołu "Zgoda"

Zespół "Zgoda" 

Początkiem września 1983 roku, kobiety z Chełmska Śląskiego, w większości z koła gospodyń wiejskich, postanowiły założyć ludowy zespół regionalny. Pierwszy publiczny występ zespołu złożonego z trzynastu członkiń, odbył się na dożynkach parafialnych.  Szefową zespołu od samego początku była Danuta SUCHWAŁKO, następnie szefem i menagerem zespołu był najmłodszy członek zespołu,  którego dziś już nie ma wśród nas - ś.p. Andrzej LUBIENIECKI. Dziś kierownicto nad zespołem przejęła Danuta Jarczewska. 

zgoda

Zespół rozwija się. Próby odbywają się  w Wiejskim Domu Kultury, w poniedziałki od 17.00 do 19.00.

zgoda1