Próba zespołu: Kwiatuszki Lnu

Dziecięcy Zespół Folklorystyczny Kwiatuszki Lnu prowadzony przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Chełmska Śląskiego "Tkacze Śląscy". Instrutorem zajęć artystyczno-tanecznych jest p. Grażyna Wołkowska oraz Ryszard Wołkowski. 

Termin: wtorek od godz. 15:30 do godz. 17:30 / sala WDK