Rytmika

Zajęcia rytmiki odbywają się we wtorek w godz. 17:30 - 18:30.

Skierowane są do dzieci w wieku przedszkolnym. Prowadzi je instruktor - Karolina Homoncik.

Zajęcia mają na celu ukształtowanie poczucia rytmu, wyczulenie słuchu muzycznego, rozwój koordynacji ruchowej i naukę podstaw pracy grupowej. Są one również okazją do świetnej zabawy i podjęcia ukierunkowanej aktywności fizycznej dostosowanej do wieku uczestników.

Zajęcia są bezpłatne. Dziecko musi być wyposażone w zmienne obuwie i wygodny strój.