Zumba

Zumba odbywa się w środę w godz. 19:00 - 20:00 (prowadzi Damian Strączek) .

Zajęcia prowadzą licencjonowani instruktorzy Zumba Fitness - Damian Strączek

Aerobic skierowany jest do osób w wieku od 16 do 100 lat.

Zajęcia pomagają spalić zbędne kalorie, poprawić koordynację ruchową, wzmocnić mięśnie, zwiększyć wydolność organizmu oraz pobudzić wydzielanie endorfin (tzw. hormonów szczęścia).

Uczestnik powinien mieć ze sobą strój do ćwiczeń, zmienne obuwięwodę do picia opcjonalnie ręcznik.

UWAGA! Każde kontuzje lub choroby należy przed przystąpieniem do zajęć zgłosić instruktorowi.

Zajęcia są płatne - 5 zł / za zajęcia