Zajęcia teatralne

Zajęcia teatralne odbywają się we wtorki w godzinach od 15:45 do 17:30.

Prowadzi je Inka Irena Wyciślik.

Zajęcia skierowane są do uczniów szkoły podstawowej, gimnazjum oraz szkół średnich. Osoba uczestnicząca w nich z pewnością pozna swoje możliwości głosowe i ruchowe, poprawi dykcję, zapozna się z podstawami gry na scenie. Ponadto wpływają na przełamanie swoich wewnętrznych barier. Zajęcia obejmują ćwiczenia mowy ciała, integracyjne (praca w grupach), pantomimiczne jak również ćwiczenia tańca i śpiewu.

Na zajęcia warto zabrać ze sobą buty na zmianę, notes i długopis oraz rekwizyty potrzebne do ćwiczeń (wskazane przez prowadzącą).

Udział jest bezpłatny.