Język angielski na wesoło

Zajęcia odbywają się w czwartki w godz. 16:00 - 17:00.

Prowadzi je Gabriela Jakubas.

Skierowane są do dzieci od 5. roku życia. Mały uczestnik zajęć poprzez zabawę nauczy się podstawowych zwrotów, używanych w języku angielskim, najczęstszych wyrażeń, pozwalających na komunikatywne porozumiewanie się angielszczyzną a także pozna rzeczowniki, liczebniki, przymiotniki i przysłówki. Wszystko to odbywać się będzie w przyjaznej atmosferze i połączy również naukę angielskiego z elementami nabywania umiejętności pracy zespołowej.

Udział w zajęciach jest płatny. Na lekcje dzieci przychodzą z opiekunami.