Logotyp MGOK

Każde użycie logotypu Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Lubawce musi być zgłoszone telefonicznie (75 74 11 362) lub mailem na adres: rafal.czura@kultura.lubawka.eu i zaakceptowane przez wyznaczoną osobę z MGOK. Części znaku nie mogą występować osobno ani nie mogą być przekształcane. Nie wolno:

- używać znaku lub jego fragmentów jako wzór oraz przedstawiać w zduplikowanych formach,

- przycinać znaku,

- modyfikować pozycji znaku,

- odwracać znaku,

- wykrzywiać znaku,

- zmieniać czcionki napisu, stanowiącego integralną część znaku.

Znak nie może być wykorzystywany na produktach przeznaczonych do sprzedaży ani na prezenty bez zgody Miejsko ? Gminnego Ośrodka Kultury w Lubawce. Znak nie może występować na żadnych materiałach drukowanych (dokumentach firmowych, wizytówkach, plakatach, ulotkach, biletach etc.) bez zgody Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Lubawce.

W przypadku uzyskania zgody MGOK znaki muszą być stosowane z użyciem należytych barw i wedle powyższych zaleceń.

Pliki do pobrania