Statut Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Lubawce

Dokument przyjęty Uchwałą Nr VII/154/08 Rady Miejskiej w Lubawce  z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury.

Pliki do pobrania